Annual Meeting 2018

Annual Meeting 2018

Our Annual Meeting 2018 takes place on Tuesday 13 February at Norges Rederiforbund.
 
The Annual General Meeting (AGM) starts at 17.00
 
Following the AGM, Jan Erik Grindheim (PhD) from Civita will talk about and we will discuss "Protectionism and Trade Wars in the Era of Trump and Brexit", before our Annual Dinner.
 
The seminar is open to all, however the dinner is for members only. 
 
Jan Erik Grindheim har hovedfag og doktorgrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen og studier i statistikk fra University of Michigan, Ann Arbor. I Civita arbeider han primært med internasjonale handelsavtaler og økonomisk politikk. Jan Erik er også førsteamanuensis og leder for bachelorprogrammet i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og har tidligere vært førsteamanuensis i europeisk integrasjon ved Universi-tetet i Agder, førsteamanuensis II i europeisk politikk ved Universitetet i Bergen og NTNU, og EU-rådgiver ved Universitetet i Oslo. Fra 2006 til 2013 var han ansvarlig redaktør for tidsskriftet Stat & Styring og arbeidet samtidig med regional næringsutvikling i det interkommunale selskapet Oslo Teknopol. Fra 2013 til 2017 var Jan Erik leder av Europabevegelsen i Norge.

Practical info

> Attend Event
> Become a member